Missie

De vereniging van de Vrienden van de Abdij van Septfontaines werd in 1996 opgericht en bracht sindsdien mensen samen die Septfontaines waarderen en willen bijdragen aan het behoud ervan.

Het doel van de vereniging is bij te dragen tot het behoud van de abdij en de ontwikkeling ervan.

De leden komen één keer per jaar bijeen tijdens de traditionele Vriendendagen, waar de algemene vergadering ter plaatse plaatsvindt en waar de leden de activiteiten bespreken die voor het jaar zijn gepland.

De vereniging organiseert meestal één openbaar evenement per jaar.

Neem contact op met het bureau van de vereniging: association@septfontaines.fr